Om oss

Vår verksamhet

NyföretagarCentrum Alingsås startades 2019 och ger dig som funderar på att starta företag eller nyligen har startat eget möjlighet till kostnadsfri rådgivning. Vi har sedan starten till slutet av 2023 gett rådgivning till över 200 personer, varav 108 företag har startats.

Vi har erfarna rådgivare, som är företagare och har kunskap om de lokala förutsättningarna. De hjälper dig med frågor kring affärsidé och annat som har med företagande att göra. Vi erbjuder alltså ”rådgivning från företagare till blivande företagare”.

När du har varit på rådgivning hos oss, kommer du att vara bättre förberedd för livet som egenföretagare. Rådgivningen är kostnadsfri tack vare vårt nätverk av samarbetspartner, som stöder oss med pengar, personlig expertis och engagemang.

Vi har från starten 2019 till och med 2023 hjälpt 108 företag att starta sin verksamhet i Alingsås

50%

224

108

Är ditt företag eller organisation intresserad av att stöda NyföretagarCentrum Alingsås arbete?