Vår styrelse

Johan Lindahl, ordförande

Företagare

Mikael Olsson, vice ordförande

Putsa AB

Annika Ahlberg Andersson, kassör

Alingsås revision

Ingrid Pousard

Stiftelsen Eken

Kenneth Olsson

Affärsutvecklingskonsult

Malin Helltén

Matting AB