Våra rådgivare

Våra rådgivare är själva egna företagare, med erfarenhet av vad det innebär att ta steget till eget företag och att driva företag. De har också nätverk i sina respektive hemorter, en lokal förankring och kan guida dig till kontakter inom näringslivet som du kan ha stor nytta av i ditt blivande företagande.

Stefan Lindahl

Diplomerad rågivare

Brita Natanaelsson

Verksamhetsledare på NyföretagarCentrum Umeå

Moni Lundström

Diplomerad rådgivare

Jan Casselryd

Diplomerad rådgivare

Gunnar Leissner

Diplomerad rådgivare