NyföretagarCentrum Umeå satsar extra på kvinnor och personer med utländsk bakgrund

I en ny satsning, som stöds av Umeå kommun, satsar nu NyföretagarCentrum Umeå extra på kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Målet är att hjälpa fler att starta företag.
– Vi stöttar med bland annat nyföretagarrådgivning och nätverk – allt som är viktigt för en blivande företagare. Precis som med all vår rådgivning är detta helt kostnadsfritt, säger Ulrika Cassel, ordförande i NyföretagarCentrum Umeå.

NyföretagarCentrum hjälper alla som funderar på att starta företag eller precis har startat eget med kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning. Nu har Umeå kommun tillskjutit en summa pengar för en extra satsning på kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

– Det är viktiga grupper som kan behöva extra stöttning. Att som ny i landet starta eget företag kan vara en stor utmaning utifrån kultur och språk med mera. Där vill vi stötta, bland annat med tolkhjälp. Generellt är det också så i Umeå att färre kvinnor än män kommer till våra rådgivningar och det är färre kvinnor än män som startar eget företag. Under 2023 medverkade NyföretagarCentrum Umeå till start av 97 nya företag – 41 startades av kvinnor och 56 av män, säger Brita Natanaelsson, verksamhetsledare.

Genom en utökad satsning på rådgivning till kvinnor och personer med utländsk bakgrund vill NyföretagarCentrum Umeå alltså skapa förutsättningar för fler personer att starta eget företag.

– Vi ska erbjuda rådgivning till nya och blivande företagare utifrån ett upplägg där företagaren ges möjlighet att få hjälp och stöttning av rådgivare under tre designade rådgivningsmöten, vilka anpassas utifrån företagens önskemål och behov, säger Ulrika Cassel.

På rådgivningsträffarna kommer rådgivaren och den blivande företagaren exempelvis att samtala kring frågor som rör val av företagsform, affärsplan och budget, försäljning och kundvärde samt nätverk i form av samarbetspartners och företagsstödjande organisationer.

– Att stötta nyblivna företagare är alltid roligt, men att få göra skillnad för kvinnor och personer med utländsk bakgrund känns extra viktigt. Nu hoppas vi på ett högt tryck på rådgivningarna, säger Brita Natanaelsson.

Parallellt kommer NyföretagarCentrum Umeå att fortsätta sin vanliga rådgivningsverksamhet.

För mer information kontakta:

Ulrika Cassel, ordförande i NyföretagarCentrum Umeå
070-260 05 26
helhetfysio@gmail.com

Brita Natanaelsson, verksamhetsledare på NyföretagarCentrum Umeå
073-070 01 96
brita.natanaelsson@icloud.com