Våra samarbetspartners

SEB
kontaktperson:Shanel Ibrahim
m:shanel.ibrahim@seb.se
Södertälje Kommun
kontaktperson:Jonas Karlsson
m:jonas.karlsson@sodertalje.se
Salems Kommun
kontaktperson:Rebecka Grunditz
m:rebecka.grunditz@salem.se
Handelsbanken
kontaktperson:Richard Sköllersten
m:richard.skollersten@handelsbanken.se
Ekonomihuset
kontaktperson:Erja Himmerfält
m:erja@erjahimmerfalt.se
Telge
Taxinge Slottscafe
kontaktperson:Åsa Fimmerstad
m:asa@taxingeslott.se
Nykvarns Kommun
kontaktperson:Isabell Kilström
m:isabell.kilstrom@nykvarn.se
Almi
kontaktperson:Mikael Ramnö
m:mikael.ramno@almi.se
Sharp
Företagarna Södertälje Nykvarn
kontaktperson:Karin Lindvall
m: sodertaljenykvarn@foretagarna.se
Nordea
kontaktperson:Jens Phil
m:jens.phil@nordea.se