Bdr-Aldeen Ghazi, Ghazi bygg

Jag öppnade mitt företag i början av november 2023. Mitt företag är specialiserat på allt som rör byggnation och renovering. Nyföretagarcentrum Öresund hjälpte mig att ta de rätta besluten för en problemfri företagsstart. De hjälpte mig också att skicka in statliga papper.