Vår styrelse

Eva Cooper

Ordförande
Näringslivs- och utvecklingschef Älvkarleby kommun

Elin Dahm

Ledamot

Verksamhetschef Attraktiv kommun Östhammars kommun

Christina Williamsson Liw

Ledamot
Östhammars Schakt AB

Camilla Werme

Ledamot

NIS Näringsliv i samverkan

Lars Ingeberg

Ledamot

Chef Medborgarservice & Näringslivschef Tierps kommun

Ann-Marie Sundgren

Ledamot

Näringslivsstrateg Heby kommun