Årets Nyföretagare Karlskrona 2024

Ortopedi Blekinge AB

”Årets Nyföretagare är en varm person med en unik kompetens och som genom målmedvetet entreprenörskap har hittat sin nisch. Verksamheten drivs framgångsrikt med kundens säkerhet i fokus. Med hög service, driv, uthållighet och mod har han lagt en stark grund i företaget, som utgör ett viktigt komplement till annan liknande verksamhet i regionen.”

Ortopedi Blekinge AB