Därför är Nyföretagarcentrum viktigt för Karlshamn! – Ordförande Magnus Larsson svarar.

Varför är NyföretagarCentrum viktigt för Karlshamn?

– NyföretagarCentrum fyller en viktig funktion i samhället och i utvecklingen av det lokala näringslivet i Karlshamn genom att vi erbjuder kostnadsfri rådgivning till personer som går i tankar på att starta eget företag. Ett hållbart och uthålligt nyföretagande är betydelsefullt för hela samhället – för att Karlshamns näringsliv och att Karlshamn som stad och kommun skall utvecklas i rätt riktning. Nya företag och tillväxt betyder mycket för Karlshamns framtid, säger Magnus.

Hur menar du?

– Alla företag i ett samhälle och Kommunen är beroende av varandra på ett eller annat sätt. Vi är alla beroende av att näringslivet och nyföretagandet utvecklas i en positiv riktning. Att förstå interaktionen i det lokala näringslivet och hur vi alla lever i en sorts ”symbios” har varit en av de grundläggande sakerna i mitt engagemang att stötta och utveckla nyföretagandet. Nyföretagandet är viktigt för alla – för medborgarna, för de anställda, för Kommunen, för de större företag, för mindre företag, för banker etc. Nyföretagandet skapar förutsättningar för ett väl fungerande samhälle – större företag får underleverantörer, de skapar arbetstillfällen, de skapar skatteintäkter, de gör att det blir intressant att flytta till Karlshamn, invånarna får nya företag som erbjuder varor och tjänster som efterfrågas osv.

Vilken är din roll som Ordförande?

– Jag håller ihop och leder styrelsens arbete och är samtidigt ett bollplank till vår rådgivare och verksamhetsledare Peter i den operativa verksamheten. Tillsammans med Peter är jag ansiktet utåt för NyföretagarCentrum i Karlshamn och deltar i olika aktiviteter som representant för föreningen. Vi har en väldigt bra sammansättning och samarbete i styrelsen. Ledamöterna kommer från olika delar av Karlshamns näringsliv och bidrar alla med sina kunskaper, erfarenheter och inte minst sina personliga nätverk för NyföretagarCentrum i Karlshamns bästa och fortsatta utveckling.

Vad tycker du är roligast som Ordförande i föreningen?

– Det är att se resultatet av vårt gemensamma arbete och att genom mitt engagemang kunna ge mitt eget bidrag och stöd till Karlshamns näringsliv och nyföretagande. Att en gång om året få utse Årets Nyföretagare och dela ut priset till en överraskad och lycklig nyföretagare är nog det bästa av allt, säger Magnus och fortsätter, jag är själv egen företagare sedan snart 20 år tillbaka och jag vet hur hårt dessa prisade nyföretagare har slitit för att nå dit de kommit, och att få se och dela deras stund och glädje vid den årliga prisutdelningen är en fantastisk upplevelse.

Vad önskar du för NyföretagarCentrum under 2024?

– Jag önskar att fler befintliga företag i Karlshamns lokala näringsliv – stora som små – får upp ögonen för vad vi gör och verkligen förstår vilken viktig roll NyföretagarCentrum spelar i utvecklingen av Karlshamns näringsliv. Jag önskar att fler beslutar sig för att bli samarbetspartner till NyföretagarCentrum i Karlshamn och stötta vår verksamhet med ett ekonomiskt bidrag – allt för att vi skall kunna göra ännu mer för nyföretagandet i Karlshamn.