Årets Nyföretagare 2017

Mölnlycke 23 mars 2017

MOTIVERING ÅRETS NYFÖRETAGARE 2017

Trots sin ungdom och utan högre studier har han visat en exceptionell förmåga att utveckla sitt företag i en bransch utan nämnvärd tillväxt och som således krävt vinst av marknadsandelar. Med stort mod och med klar förståelse om marknaden har han realiserat sin vision.

Han har genom att börja från grunden själv lärt sig såväl teknik, verkstadsarbete och försäljning som företagsledning, Vägledande har varit att noggrant förstå kundens behov och säkerställa hög kvalitet och miljöhänsyn. Företaget är också certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

På bara några få år har företaget blivit ett av de ledande i sin bransch, och kan nu konsolidera sin position innan ny satsning tar vid på ett angränsande marknadssegment.

Företaget har uppvisat en tillväxt och lönsamhet i stjärnklass, och omsätter idag ca 35 miljoner kr och har 9 anställda. Målet är att om ett par år nå en fördubbling av dessa siffror.

Årets Nyföretagare har skapat sin affärsidé utifrån sin fars utveckling av hjälpmedel för sina rörelsehinder.

Årets Nyföretagare drivs av en passion för teknik och en vilja göra nytta för människor med svårigheter – han är en framstående nyföretagare och entreprenör.

Till Årets Nyföretagare har utsetts

Mikael Andersson med företaget WS Mobility AB

Styrelsen för NyföretagarCentrum Härryda önskar Mikael Andersson och hans företag fortsatt framgång.