Vad har hänt 2023

Sammanfattningsvis kan man säga att 2023 var ett rörigt år igen när det gäller nyföretagandet. Externa faktorer som kriget i Ukraina, hög inflation och energipriser gjorde att många valde att avvakta och inte vågade att starta företag. Men det var fram för allt ett bra år med nya initiativ, bra samarbete med andra aktörer, bättre marknadsföring och start av Entreprenörsskolan.

Statistik
Statistiken för Västmanland visar att en del siffror gick upp och att andra gick ner.
Antal rådgivningar ökade med 76 till 644 (+13,4%) jämfört med året innan. Ett resultat av mer och bättre strukturerad marknadsföring via sociala medier Facebook , Instagram och Linked-In och andra insatser så som Nystartscaféer, workshops samt presentationer på skolar och yrkesutbildningar. Antalet startade företag däremot ligger under 2022 nivån och minskade med 8,7% till 179.
Andel kvinnor i rådgivningen ökade till 51,5%. Året innan var det 47,6%. Andel kunder med en utländsk bakgrund ligger på samma nivå år 2023: 31,8% och år 2022: 33,1%.

Entreprenörsskolan
Ett nytt initiativ var Entreprenörsskolan. En serie av 7 fördjupande workshops kring ämnet företagande: Ekonomi; redovisning & bokföring, Affärsjuridik, Patent, varumärke & design, Sociale medier, Företagarens IT & säkerhet, Finansiering, lån & pensionssparande och Marknadsföring & försäljning.
Entreprenörsskolan möjligordes av B26, Swedbank och Region Västmanland samt alla externa experter som ställde upp på pro bono bas.
Deltagare betygsatte Entreprenörsskolan med en 4,3 på en skala 1 till 5 (5 bäst, svarsfrekvens 69%)).
Genomsnitt 20 deltagare per workshop och 37 deltagare totalt varav 26 kvinnor och 11 män.

Kundnöjdhet
I augusti 2023 startade vi att mäta kundnöjdheten när det gäller rådgivning. Detta med syftet att få ett bättre förståelse för kundernas behov, kunna öka kvalité och justera processer. Vi fick en genomsnitt betyg på 4,71 på en 1 till 5 skala (5 är bäst, svarsfrekvens 21,7%). Kundernas önskemål: enklare bokningsprocess, korta instruktionsfilmer och utbildningar.

Vill du veta mer?
Information och statistik är bara ett hjälpmedel och kan vara en anledning till frågor.
Ta gärna kontakt med verksamhetsledaren NyföretagarCentrum Västmanland om du vill prata gemensamma aktiviteter, marknadsföringsinsatser eller andra ämnen som berör nyföretagandet.