Vad har hänt 2022

Sammanfattningsvis kan man säga att 2022 var ett rörigt år och så klart gäller det inte bara NyföretagarCentrum. Externa faktorer som kriget i Ukraina, stigande inflation och uppåtgående energipriser gjorde att många valde att avvakta och inte boka rådgivning och/eller att starta företag.
Vi ser en liknande bild i nästan hela Sverige. Även internt hade vi utmaningar. Start av en ny verksamhetsledare 1 augusti 2022, ett antal relativt nya rådgivare och en ny styrelseordförande för att nämna ett antal faktorer.

Statistik
Men ingen framtid utan kunskap om vad som ligger bakom oss. Därför presenterar NyföretagarCentrum Västmanland statistik för 2022. 
Statistiken visar att alla siffror minskade jämfört med 2021: antal rådgivningar, antal startade företag och antal kunder med utländsk bakgrund till exempel. Det syns tydligt i nedanstående diagram som visar siffror för hela Västmanland. 

Men det finns alltid kommuner som går emot strömmen. I Köping, Sala och Kungsör startade flera företag än året innan. Arboga, Köping, Sala och Surahammar visar på ett ökat antal rådgivningar.
I Surahammar och Arboga gick antal rådgivningar till kvinnor uppåt.

Avslutningsvis
Statistik är bara ett hjälpmedel och siffrorna är en anledning att ställa frågor och starta dialog.
Ta gärna kontakt med verksamhetsledaren NyföretagarCentrum Västmanland om du vill prata gemensamma aktiviteter, marknadsföringsinsatser eller andra ämnen som berör nyföretagandet.