Verksamhetsledare Teres Johansson med delar av styrelsen

Johan Svensson

Ordförande

Jenny Iodlovsky

Jenny har ett långt förflutet inom försäkringsbranschen, från Trygg-Hansa, Länsförsäkringar och Dina Försäkringar där hon senast var VD för Väst och satt i Dina AB:s styrelse. Därefter har hon drivit sitt egna bolag Iodlovsky & Norrby AB, och arbetat som konsult med bl a företagsutveckling. Det största uppdraget var att ta in investerare och sen som interims-VD starta upp Västflyg våren -22. Under senaste året har verksamheten alltmer övergått till ”affärsängelroll” och uppdraget i Trygg-Stiftelsens presidie, samt nytt styrelseuppdrag i Stockholm. Med bakgrund från en entreprenörsfamilj har förståelsen för vikten av det egna företagandet och intresse för att stötta företagare på olika sätt, alltid varit stort. I detta sammanhang kan Nyföretagarcentrum bidra på ett konkret och bra sätt.

Emma Rönnbrant

Jag jobbar till vardags som kontorschef på banken SEB lokalt i Trestad och Bohuslän där ni hittar mig på något av våra kontor i Trollhättan, Uddevalla, Kungshamn eller Lysekil. På fritiden så tillbringar familjen mycket tid på friidrottsaktiviteter och jag är också aktiv gruppträningsinstruktör på Motionshuset i Uddevalla. Jag är inne på mitt 16 år på SEB och jag hoppas att med erfarenhet och branchkunskap kunna tillföra och komplettera styrelsen för att fler ska få möjlighet att ta del av Nyföretagarcentrum.

Johanna Westman

Jag har lång erfarenhet inom försäkringsbranschen, med inriktning på företag och lantbruk. Jag är jurist i grunden och som affärschef på Länsförsäkringar Älvsborg leder jag affärsområdet med fokus på att skapa värde för våra företagskunder och lantbrukare. Min expertis inom företag och riskhantering, tillsammans med min starka bakgrund i kundrelationer och affärsutveckling, gör att jag ser fram emot att bidra som en värdefull medlem i styrelsen för NyföretagarCentrum.

Niklas Blom

Ledamot
Blom Consulting

Jonas Fyhr

Ledamot
GKN Aerospace Sweden AB

Mikael Erlandson

Ledamot
Företagarna Västra Götaland

Stefan Smith

Efter nästan 25 år inom HR på Volvo Aero och GKN Aerospace startade Stefan 2021 sitt eget bolag Smith’s HR Consulting som erbjuder företag såväl praktisk som strategisk hjälp inom HR, ledarskap och verksamhetsutveckling samt interimchefslösningar. Vid sidan om styrelseuppdraget i Nyföretagarscentrun sitter Stefan också i styrelsen för Västflyg, Innovatum Science Center och FC Trollhättan. Styrelseuppdragen visar Stefan mångåriga och stora engagemang för närings- och föreningslivet i regionen.