Annette och Sofia – Ebba Wine

EbbaWine, har fokus på hållbarhet, hantverk och goda viner

I maj  för snart 1 år sedan förverkligade Annette Johanssson och Sofia Ragnarsson sin plan att omvandla sin hobby till arbete och startade företaget EbbaWine. Drivkraften var intresset för vin, mötet med nya människor och att dela med sig av kunskap och spännande smaker. EbbaWine importerar ekologiska och biodynamiska kvalitetsviner från distrikt i södra Frankrike, Italien och Norra Spanien.

”Det roligaste har varit att knyta kontakter och presentera våra produkter. Nu jobbar vi på att nå ut med vårt varumärke och det vi representerar. Den största utmaningen är att man behöver ha massor av  ha tålamod” säger Annette.

Under året deltar Sofia i i Nyföretagarcentrums mentorprogram vilket ger möjlighet att nätverka och få stöttning och inspiration från en erfaren företagare.

Besök www.ebbawine.se FB