Oscar Kronlund, ägare av företaget K-Elektro

En av de första lyckade rådgivningarna för oss på NFC är Oscar Kronlund idag ägare av företaget K-Elektro. Företaget bedriver konsultuppdrag och rådgivning inom elkraft och kraftautomation i elektriska anläggningar. Urval av slutkunder just nu är EON & Vattenfall.

Vem är du?

Oscar Kronlund, egenföretagare med stor bonusfamilj. Jag är utbildad elektroingenjör och har arbetat både som automationsingenjör och kontrollanläggningsingenjör. Både i arbetet och på fritiden skulle jag antagligen klassificeras som ”nörd” i de flesta former. Utanför specialintressen gillar jag att spendera tid med familjen och försöka vara ute i naturen.

Vad heter ditt företag?

K-Elektro, egentligen Kronlund Elektroprojektering AB men har förkortat ”arbetsnamnet” för att det ska vara lite smidigare.

Vilken verksamhet har du/ni i ert företag?

Jag utför konsultuppdrag och rådgivning inom elkraft och kraftautomation i elektriska anläggningar. Med elektriska anläggningar avses bland annat transformatorstationer i regionsnät, omformarstationer, industriställverk och vattenkraftverk.

För tillfället är merparten av uppdragen som underkonsult åt två tidigare arbetsgivare, IETV Elektroteknik AB och Vinnergi AB.

Arbetsuppgifterna är mycket varierande, bland annat teknisk projektledning, projektsamordning, projektkalkyler, elkonstruktion, dimensionering av elektriska anläggningar, selektivplaner, programmering, provning och idrifttagning.

Ett urval av slutkunder för projekt just nu är EON, Vattenfall, Hälsostaden, Trafikverket samt Uppsala Vatten och Avlopp.

Hur fick du kontakt med NFC?

Jag sökte runt på nätet när jag väl bestämt mig för att utforska eget företagande, och hittade snabbt nyföretagarcentrum i Ulricehamn. Efter ett telefonsamtal och mail så bokade vi in ett möte kort efter, och sen var det igång.

Vilken hjälp hoppades du på att få?

En genomgång av hela idén med företaget, om det vore något att satsa på eller ej. I stadiet innan jag bestämt mig kändes det avgörande att få rådgivning och någon som ”höll mig i handen” genom startprocessen. Den ekonomiska aspekten kändes då mest svåröverkomlig, eftersom jag visste att jag var tvungen att ta kontakt med banken för att försöka få till något startkapital. Att gå genom eventuella fallgropar och försöka undvika för många nybörjarmisstag kändes också viktigt.

Vad har varit den största hjälpen?

Personlig hjälp för att komma igång, genomgång av budget, utformning av bolag och ägardirektiv. Verktygen för likviditetsbudget på NFC:s hemsida har varit mycket användbara. Det kändes snabbt som att hela idén var möjlig och jag är framförallt tacksam över att ha fått råd av mycket erfarna företagare på NFC.

Känner du att rådgivningen gett vad du önskat för att kunna stå mer på egna ben?

Ja! Givetvis finns mycket som går att göra på egen hand, men att träffas och diskutera lösningar och tillvägagångssätt på ett personligt plan ger så mycket mer.

Vill du rekommendera andra att söka sig till NFC?

Ja! Jag har redan rekommenderat flera andra som gått i tankarna att söka sig till NFC.