BubbleOutSE

Vi hade ett fantastiskt samtal med Fee.

Fee, 26 år, benämner sig själv som visionär – ursprungligen från Tyskland. Hon har en lång bakgrund inom restaurangbranschen, men aldrig något eget – för än nu!

Företaget BubbleOut är en foodtruck med fokus på att sälja goda hemlagade luncher – men inom kort är planen att börja arbeta med nattmat på helger och event/catering.

Kontakt med NFC fick Fee genom en vän som även han fått stöttning av NFC (honom kommer ni kunna läsa mer om). Då erfarenheten från att driva eller starta eget saknades så kunde NFC vara behjälpliga med detta. Den största hjälpen menar Fee att hon fått med att sätta en budget.

”Jag rekommenderar andra att söka till NFC då de har bred kunskap inom flera områden som kan kännas svåra när man startar företag för första gången”