Vår styrelse

Ordförande

Roland Edin
Landro AB McDonalds
070-5189355
roland.edin@se.mcd.com


Övriga styrelsemedlemmar

Anna Hallqvist
Österåker kommun
08-540 815 00
anna.hallqvist@osteraker.se

Mikaela Lodén
Vaxholm kommun
08-541 708 00 (växel)
mikaela.loden@vaxholm.se

Peter Roger
Företagsekonomerna Norrort / EFFONE AB
Tel: 08-260920
info@foretagsekonom.se

Carin Björnestam Söderlind
Handelsbanken
08-54410207
carin.bjornestam.soderlind@handelsbanken.se

Mathias Wassén
Qpeople
070-5552529
mathias.wassen@qpeople.se

Revisor
Christel Green
CG Ekonomi
070-992 94 64
christel@cgekonomi.se

Valberedning

Linda Moberg
NyföretagarCentrum Österåker Vaxholm
076-313 52 22
osteraker@nyforetagarcentrum.se

Ann-catrin Skogström
Österåker kommun
08-540 815 49
ann-catrin.skogstrom@osteraker.se