WE ARE MOUNTAIN

Edvard Wiberg, Josefine Arenius och Fredrik Wenell

När startade ni?

Vi har alla tre drivit enskild firma olika länge, men har haft ett samarbete under samma varumärke under hela 2018, och har i uppstarten av 2019 efter rådgivning hos Nyföretagarcentrum registrerat ett gemensamt aktiebolag.


Vad gör ni?

Verksamheten bygger egentligen på tre ben. Det första är Föreläsning, där vi är ute och föreläser om generation-och kulturförståelse på arbetsplatser men även processledning och projektledning. Det andra är mötesplatser där vi skapar sammanhang som vi bjuder in till för dialog och process. Det tredje är mer av tankesmedja och kunskapssamlande där vi främst följer olika grupper. Just nu handlar det om deras sociala medievanor. Vi har fokusgrupper bland ungdomar för att vi vill förstå deras beteendemönster.


Hur fick ni idén?

De senaste åren har vi hittat varandra, och även varit kollegor till varandra i olika former genom anställning. Nu vill vi slå våra kloka huvuden ihop och tillsammans skapa relevant innehåll till hjälp för arbetsgivare, grupper och alla som står i olika typer av ledarroller. Därför startade vi ett gemensamt konsultbolag som även skapar eget innehåll och som vi bjuder in andra att ta del av. Vi vill vara en drivkraft för att öka förståelse för kultur och generationsskillnader i vårt samhälle, och hur vi bäst överbryggar dessa skillnader så vi kan dra nytta av våra olikheter.

Vi består av en doktor i religionsvetenskap, en föreläsare med 20 års erfarenhet, och en projektledare med 10 års erfarenhet, och en samlad erfarenhet av över 60 år i ideell sektor. Vi vill bidra till att göra världen till en bättre plats med den kunskap och kompetens vi besitter.


Vilka framtidsplaner har ni?

Vi har hittills inte behövt göra ett enda sälj, då kunder har uppskattat vad vi gör och sprider ett gott ord vidare. Men efter AB-start vill vi gå igång med mer sälj och profilering för att öka kundnätverk. Men vi kommer säkert dra igång nån podcast, starta ett institut för forskning, och gärna en utbildning i ledarskap och projektledarskap. Vi har många drömmar, och älskar att jobba med varandra. Vi hoppas också kunna knyta goda unga förmågor till oss för att skapa utrymme för goda mötesplatser.


Vad är bäst med att vara egen företagare?

Friheten att få skapa utifrån vad vi drömmar om och längtar efter. Möjligheten att göra det vi är duktiga på och har kompetens inom. Att själv bestämma agendan.