Vi har bytt namn!

Vår verksamhet expanderar och vi byter namn! På kort tid har vi växt från att serva Örebro- och Lekebergs kommuns invånare till att vi nu har åtta kommuner med 250.000 invånare som vi skall erbjuda kostnadsfri starta eget rådgivning för.

Vi är oerhört glada för förtroendet vi fått från så många kommuner och ser fram mot fler nya, hållbara företag i länet.

I Nyföretagarcentrum Örebroregionen samarbetar nu följande kommuner: Askersund, Degerfors, Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Lekeberg, Laxå och Örebro.