Är du intresserad av att delta i vårt mentorprogram?

En mentor:

  • är en förebild som förmedlar kunskap och värderingar
  • är ett bollplank för både personlig och professionell utveckling
  • bjuder på sin erfarenhet och på sitt kontaktnät
  • har intresse, engagemang och tid
  • samtalar under sekretess
    tar inget juridiskt ansvar

Det hänger mycket på dig vad du får ut av mentoråret. Det är bra att förbereda sig väl genom att arbeta fram frågeställningar och ta reda på vad du tror att ditt företag behöver hjälp med för att nå dina företagarmål.

Välkommen med din anmälan!

 

Mentorhandledare hos NyföretagarCentrum [ortsnamn]