Datum & tid:
2024-04-11 18:00:00
Plats:
Företagarna i Karlshamn, Vekerumsvägen 9
Anmäl dig här:

Inspirationskväll med Matthias Andersson

Matthias Andersson har över 25 års erfarenhet som stridspilot inom svenska flygvapnet och hans karriär har
inte bara försett honom med expertis inom flygning utan även med insikter om ledarskap, gruppdynamik
och arbetskultur.
Den 11 april delar han med sig av sina erfarenheter och berättar om vikten av metodik, arbetsmiljö och en
öppen kultur för att uppnå framgång. Du får inte bara en inblick i en unik och spännande profession utan
även praktiska verktyg för att stärka och utveckla din egen organisation, t.ex inom ledarskap, gruppdynamik
kvalitet och ständiga förbättringar. OSA: Senast den 9 april

Apr 11