Vår styrelse

Lennart Karlsson, Ordförande

Mats Sundstedt, Vice ordförande

Feal AB

Linda Stålberg

Älvbrogården vandrarhem AB

Johannes Kotschy

Sennahoj AB

Blerta Krenzi

Avesta kommun

Erica Andersson

Södra Dalarnas Sparbank

Daniel Holm

Swedbank

Jonas Persson

Dalarnas Försäkringsbolag