Styrelsen för Nyföretagarcentrum Älmhult

Stina Ramberg Fälth

Adjungerad kommunrepresentant

Emma Åström ( Styrelseordförande)

Emma har varit styrelseordförande i många år. Hon driver företaget Obik i Eneryda.

Carl-Magnus Elmersson