Jobb-redo-programmet – Din väg att lyckas!

Jobbprogrammet är en pilot som genomförts inom UngdomsEvolution under hösten 2022, som har drivits av NyföretagarCentrum, Young revolution/Sisters in business och LvL bemanning med stöd från flera olika företag i Eskilstuna och Region Sörmland. Syftet med programmet har varit att stödja unga i åldern 18-24 år, som varken arbetar eller studerar att närma sig jobb och att minska arbetslösheten bland unga i Eskilstuna.

Arbetsförmedlingen, Eskilstuna kommun, projekt Unga på väg och Young revolution/Sisters in business är parter som gemensamt marknadsfört programmet. 20 ungdomar visade intresse till de 12 platser som fanns. 14 mycket nöjda ungdomar slutförde programmet.

Resultat ungdomarna uttrycker är bland annat:
– fick insikter om vad ett arbete är och vad arbetsgivaren förväntar sig av mig
– ser nya möjligheter för mig själv och kan tänka mig in i olika nya perspektiv
– lärt mig ta kontakt och bygga ett nätverk för mig själv
– fick nytta av kunskapen i mitt UF-företag
– upptäckte nya styrkor och förmågor jag inte visste att jag hade
– nu känns det mycket lättare att söka jobb och gå på en intervju

Åtta träffar har genomförts från 25 oktober till den 8 december 2022 på kvällstid på Munktell Science park, hos Young revolution och på olika företag i Eskilstuna. Workshops har varvats med studiebesök, life-coachning, föreläsningar, träning i entreprenörskap och intervjuträning på företag. Särskilt uppskattat bland ungdomarna har varit att få träffa en ”chef på riktigt” och kunna ställa frågor och prata under avslappnade former, innan det blir skarpt läge i en framtida intervjusituation.

Företag som varit med och genomfört programmet är Elite Stadshotell, Stora Coop, CH Industri och Transcom. Programmet har möjliggjort för arbetsgivare att bland annat:
– dela med sig av kunskap om företaget och vad som förväntas
– lära känna unga och deras situation, tänkande och behov
– få kontakt med kompetenta, ”jobbredo” ungdomar de skulle kunna anställa