Mentorskap

Vi deltar i det nationella programmet Mentor Eget Företag, ett program
som drivs av vår moderorganisation Nyföretagarcentrum Sverige. Programmet
innebär att en nyföretagare kostnadsfritt får tillgång till en mentor, som bidrar
med sina erfarenheter och sitt nätverk på ideell basis under ett år. På så sätt
får man en bättre företagsstart och möjlighet till lönsamhet och framgång.

Vi på NyföretagarCentrum har ett begränsat antal par: mentor – nyföretagare,
varje år. Alla som vill kan tyvärr inte få en egen mentor, men vi gör allt vad vi
kan för alla som anmäler sig.

Läs mer om Mentor Eget Företag på www.mentoregetforetag.se