Datum & tid:
2024-06-19 18:00:00
Plats:
Digitalt
Kontaktperson:
Ing-Marie Jirhed, 070-280 10 21
ing-marie.jirhed@nyforetagarcentrum.se
Anmäl dig här:

Starta-eget-träff 19 juni

18.00-20.00

Plats: Digitalt

Jun 19